Projects

Tillfällen då mina inre världar möts med andras världar.

Jag tycker om att vara med och att driva olika samarbetsprojekt, det är tillfällen då mina inre världar möts med andra världar hos likasinnade. Jag har drivit många projekt och varit med i en del som andra har drivit. Här presenterar jag nya pågående projekt överst och avslutade projekt nederst.

Transatlantic Exchange

Detta är ett projekt som har startats hösten 2003 och skall vara klart 2005. Det är ett utbyte mellan konstnärer i New York och Sverige.

Möte
Ett skulptur projekt som startade med en kurs i betong gjutning. Jag ställer ut tilsammans med 5 st konstnärer i Uddevalla och i Dingle Sommaren 2003

Om Konst

Detta är ett bokprojekt där jag har ställt bilder på mina målningar till förfogande för att publiceras i en liten fin bok med citat av olika konstnärer

Mitt citat:i boken:

Jag arbetar med måleri, teckning och grafik fritt ur det undermedvetna och låter känslan styra. När det känns rätt blir man upprymd av en känsla, av själslig rikedom, som att ha skapat en vän, någon man kan prata med, ett liv

Crossborder Print Workshop

Detta var ett projekt som jag och Mia Frankedal gjorde tillsammans med 8 konstnärer från Europa. Vi bjöd in dem och tryckte grafik som vi sedan ställde ut på Galleri Aveny och Röda Sten

Du Vague A L´Art

Detta var en samlingsutställning som jag var med på tillsammans med en internationell konstellation av konstnärer, som jag var med och bildade.

International ART festival 1998

jag blev inbjuden att ställa ut på en Internationelkonst festival l i Ukraina 1998

Stockholm Art Fair 1997

Presentation av min målning i katalogen til Stockholm Art Fair 1997

Bosen 95

Detta var ett utbytes projekt som jag gjorde med min dåvarande lärare Peter Bachaus. Konstskolan som jag gick på hette Hovedskous Målarskola, Peter är numera ägare av Göteborgs Konstskola. Vi arbetade i södra tyskland i en månad och hade två utställningar där vi presenterade vår konst.

Två Stenar en trappa.

Detta är ett samarbets projekt ihop med Per-Gunnar Kramer som ör Poet och konstkritiker. Vi gjorde en utställning med texter och bilder och en litten bok med texter och bilder som har beröringspunkter. Olika media berättar om liknande erfarenheter.
Ett litet citat ur boken “Två stenar en trappa”

Den mest ursprunliga kommunikationsformen

Jag ser bilden som ett mer
ursprungligt komunikationsmedel än text. Detta uttalande grundar sig på det faktum att bilden är något som finns hos varje människa från födseln. Vi ser direkt och skapar bilder inom oss av allt vi reagerar på. Om något t.ex. rör sig snabbt emot en så aktar man sig, när det blir mörkt så kanske man blir rädd och så vidare. Bilden är något som känns snarare än tänks fram. Med texten är det annorlunda, vi lär oss i skolan att kommunicera med text. Detta förhållande kan liknas med en apelsin, där själva apelsinen är den inuitiva bilden och skalet orden.

Kimmo Hakonen