Larger Than Life

Föreläsning av konstnär Kimmo Hakonen Konsten och livet är nära förknippade, vad kan konsten tillföra livet? Hur tänker en konstnär om livet? Hur kan du få du ett rikare liv med hjälp av konsten? Läs mer >>

Aha O Yeah

Workshop eller föreläsning av konstnär Kimmo Hakonen Ett beslut kan vara skillnaden mellan succe och konkurs. För att alltid göra bra och rätt beslut så hjälper det till med en systematisk metod att jobba efter. Läs mer >>

Roundtrip Heaven

Workshop eller föreläsning av konstnär Kimmo Hakonen

I dagens snabba samhälle så behövs det hela tiden kreativitet och innovation för att skapa nya produkter/tjänster och för att förbättra de befintliga.

Detta är bara ett område där det behövs kreativitet, HR avdelningar behöver kreativa och innovativa sätt att ta hand om och att behålla personal.

I princip på alla avdelningar och positioner behövs det idag kreativitet för att hålla ett försprång. Läs mer >>